123-456-7878
बलात्कार सम्वन्धी कानुन

बलात्कार सम्वन्धी कानुन

बलात्कार भनेको कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गर्नु मात्र नभई , निम्न मध्ये कुनै एक कार्य भएमा पनि बलात्कार ठर्हीन्छ । यो राज्य विरुद्धको अपराध हो ।

Read More